• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • برگزاري مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

برگزاري مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ ایمیل

از فردا به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود:

مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور

مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور از فردا چهارشنبه 27 شهريورماه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در استخر پرديس دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: در اين مسابقات تعداد يكصد نفر از دانشجويان استان هاي خراسان رضوي ، شمالي ، جنوبي و استان هاي فارس ، آذربايجان غربي ، كرمان ، البرز ، بوشهر ، همدان ، قزوين ، يزد و واحد علوم و تحقيقات تهران شركت كرده اند.

گفتني است: نفرات برتر اين دوره از مسابقات براي پيوستن به تيم دانشگاه آزاد اسلامي جهت شركت در ليگ برتر باشگاههاي كشور انتخاب مي شوند.