راه اندازی ۱۰ اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد در سراسر کشور

چاپ

دکتر ملکی تبار خبر داد

راه اندازی ۱۰ اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد در سراسر کشور

دکتر ملکی تبار از راه اندازی ۱۰ اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مراسم تکریم احمد متقی راد بازرس سابق استان خراسان شمالی و معارفه جواد عارف مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با حضور دکتر علی سروری مجد مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان‌ها و دکتر عنایت ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد برگزار شد.

دکتر ملکی تبار در این مراسم گفت: نظارت بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این به‌ صورت غیرمتمرکز و از طریق ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات استان‌ها انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه کمسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، ساختار این مرکز به‌ صورت منطقه‌ای شده، اظهار داشت: واحدهای نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد از ادارات زیرمجموعه هر اداره کل منطقه‌ای خواهد بود.

دکتر ملکی تبار ادامه داد: در این ساختار، قرار است در کل کشور ۱۰ اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه‌ای تشکیل شود که حیطه نظارتی هر اداره کل مشتمل بر سه استان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در نخستین گام این طرح، دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی افتتاح می شود که پیگیری امور مرتبط را در سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی بر عهده دارد.

دکتر سروری مجد مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان ها نیز در این مراسم شروع به کار این مرکز با استان خراسان رضوی و در مشهد مقدس را مبارک خواند و گفت: البته این مسئولیت بسیار خطیر و حساسی است که از یک طرف با حق الناس و از طرف دیگر با بیت المال در ارتباط است و پاسداری و حفاظت زیادی را می طلبد که بازرسان این مسئولیت سنگین را به دوش دارند.

در ادامه این نشست، هر یک از معاونت های مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه ساختار جدید این مرکز و مأموریت های پیش رو و دبیران هیأت امنای سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی نیز به بیان نظرات و پیشنهادها خود پرداختند.