نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی افتتاح شد

چاپ ایمیل

با حضور دکتر سروری مجد

نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی افتتاح شد

نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد مقدس افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نخستین دفتر منطقه‌ای مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با حضور دکتر علی سروری مجد مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان‌ها و دکتر عنایت ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس آغاز به کار کرد.

دراین مراسم جواد عارف به عنوان مدیر کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) معرفی و از زحمات متقی راد بازرس سابق استان خراسان شمالی تقدیر بعمل آمد.

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی با هدف هم افزایی هر چه بیشتر واحدهای استانی و افزایش میزان اثربخشی ارزیابی و نظارت‌های آتی بر واحدهای این دانشگاه اقدام به تشکیل مناطق نظارتی در سراسر کشور کرد. تا پیش از این، نظارت بر واحدهای استانی این دانشگاه به طور غیرمتمرکز و از طریق ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات استان‌ها انجام می شد.

براساس مصوبه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ساختار مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی به صورت منطقه‌ای خواهد بود که واحدهای نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد از ادارات زیرمجموعه هر اداره کل منطقه‌ای خواهد بود.

دستاورد هم منطقه‌ای شدن بازرسی واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، کاهش هزینه‌های نظارتی و حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی مورد نظر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه مالی است. علاوه بر این بالارفتن اختیارات ادارات کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مناطق در تعامل با واحدهای دانشگاهی دانشگاه با رویکرد کمک به حل مسائل در حوزه‌های مختلف از مهمترین دستاوردهای ساختار جدید خواهد بود. در رویکردهای جدید این مرکز تمرکز بر نظارت ها و ارزیابی های حل مسأله محور از مهمترین اولویت ها است.