ثبت‌نام دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

چاپ

ثبت نام  دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ( استعدادهای درخشان)  رشته های گروه علوم پزشکی سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد (استعداد های درخشان) رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ثبت نام از روز دوشنبه 25 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 24 روز یکشنبه 31 شهریور ادامه خواهد داشت.

داوطلبان با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما در صورت داشتن شرایط دوره مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

داوطلبـان لازم اسـت پس از انتخاب رشته/محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خـود را تهیـه و تـا زمـان اعلام نتایج حفظ کنند.