اطلاعیه / قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

چاپ

 

اداره کل امور اداری و منابع انسانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
با توجه به مصوبه کمیته رفاهی ، وام های مسکن و ضروری (آماده پرداخت به متقاضیان محترمی که در اولویت قرار گرفته اند ) به شرح زیرمی باشد.
1- وام خرید مسکن تعداد 54 نفر ، جمع کل قابل پرداخت 21.060.000.000 ریال
2- وام ودیعه مسکن تعداد 33 نفر ، جمع کل قابل پرداخت 5.148.000.000 ریال
3- وام تعمیرات مسکن تعداد 18 نفر ، جمع کل قابل پرداخت 1.638.000.000 ریال
4- وام ضروری بابت شهریور ماه تعداد 17 نفر ، جمع کل قابل پرداخت986.000.000 ریال
جهت تکمیل مدارک ، به امور اداری دانشگاه مراجعه فرمایید:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد