فرارسيدن تاسوعا و عاشوراي حسيني تسليت باد

چاپ

فرا رسيدن تاسوعا و عاشوراي حسيني را به همه اساتيد، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تسليت عرض مي نمائيم .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد