برگزاري مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

چاپ

جوایزیک میلیون تومان به نفرات برتر

زمان ثبت نام ودریافت کتابچه؛ ماه محرم وصفر(مهلت تا۱۰ آبان)

مکان ثبت نام ودریافت کتابچه؛مجتمع علوم انسانی،طبقه۲،دفترفرهنگ اسلامی

زمان ومکان آزمون؛یکشنبه۱۲ آبان راس ساعت۱۳ آمفی تئاترمجموعه فرهنگی(جنب مزارشهدا)

تلفن تماس؛ ۳۶۶۱۸۳۷۲_۰۹۰۵۶۰۷۴۰۳۵