حمايت انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از انتخاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ومشهد توسط دكتر طهرانچي

چاپ

حمايت انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از انتخاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد توسط دكتر طهرانچي

انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در راستاي حمايت از انتصاب دكتر طاهري به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي توسط رياست عاليه دانشگاه ، پيامي صادر كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، متن كامل اين پيام بدين شرح است:

دانشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر طهرانچي

رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي

سلام عليكم

ضمن تشكر از دقت نظر و نگاه ويژه حضرتعالي در ارتباط با واحد مشهد و تقدير از تلاشهاي مجدانه حضرتعالي در هدايت حكيمانه دانشگاه بدينوسيله به استحضار مي رساند انجمن صنفي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان تشكل صنفي كاركنان واحد ضمن تقدير از زحمات مجدانه جناب آقاي دكتر سروري مجد ، حمايت همه جانبه خود را از تصميم شايسته حضرتعالي در انتصاب جناب آقاي دكتر طاهري لاري به عنوان سرپرست دانشگاه اعلام مي دارد . ايشان علاوه بر سوابق درخشان مديريتي و آشنايي با ساختار و شاكله دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از مفاخر علم مديريت و از بدنه خود واحد بوده و انجمن صنفي كاركنان دانشگاه تمام تلاش و مساعدت خود را جهت همكاري با ايشان در نيل به اهداف عالي دانشگاه آزاد اسلامي بكار خواهد بست .

رئیس انجمن صنفی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد