هدايت ، حمايت و نظارت، شعار حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه است

چاپ

دكترخام چين مقدم در مراسم توديع ومعارفه مدير كل امور اداري
هدايت ، حمايت و نظارت، شعار حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه است
معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: شعار حوزه توسعه و مديريت منابع دانشگاه در سه كلمه هدايت ، حمايت و نظارت خلاصه مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، دكتر فرهاد خام چين مقدم در مراسم تكريم و معارفه مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كه ساعتي پيش در سالن اجتماعات سازمان مركزي برگزار شد، با بيان اينكه هدايت بدين معنا است كه سياست گذاري همه بخش هاي دانشگاه در اين معاونت صورت مي گيرد، افزود: حمايت نيز همان پشتيباني از بخش هاي مختلف دانشگاه براي انجام فعاليتهاي انها است .

وي اظهارداشت: نظارت بر سياست گذاريها و برنامه ريزيها و اجراي مناسب آنها نيز از وظايف مهم اين حوزه مي باشد.
در اين مراسم دكتر خام چين مقدم از دكتر مهدي آذرنوش در مدت تصدي مدير كل امور اداري دانشگاه تقدير كرد و براي وي در سمت جديد به عنوان رئيس دانشكده فني مهندسي آرزوي موفقيت نمود.

در ادامه معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه با تاكيد بر سلسله مراتب شايسته سالاري و جايگزين پروري، آقاي عليرضا فنوني را به عنوان مدير كل جديد امور اداري دانشگاه معرفي كرد و از وي خواست در راستاي بازمهندسي نيروها ، رفاهيات اساتيد و كاركنان و ... گام هاي اساسي بردارد.

در خاتمه مراسم دكتر خام چين مقدم با اهداي لوح تقدير از زحمات دكتر آذرنوش تشكر و قدرداني نمود و حكم عليرضا فنوني را تقديم وي كرد.