تقویم آموزشی واحدهای مجری گروه‌های علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ

از سوی دکتر نفر اعلام شد

تقویم آموزشی واحدهای مجری گروه‌های علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ واحدهای مجری گروه‌های علوم پزشکی و دامپزشکی از سوی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ واحدهای مجری گروه های علوم پزشکی و دامپزشکی را به رؤسای واحدهای مراکز استان (دبیران هیات امنای استان ها)، رؤسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

برنامه زمانبندی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ واحدهای مجری گروه های علوم پزشکی و دامپزشکی به شرح زیر است:

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

۹۸/۰۶/۰۹

لغایت

۹۸/۰۶/۲۱

۹۸/۰۶/۲۳

۹۸/۰۷/۰۶

لغایت

۹۸/۰۷/۱۱

۹۸/۱۰/۱۹

۹۸/۱۰/۲۱

لغایت

۹۸/۱۱/۰۳

دوم

۹۸/۱۱/۰۵

لغایت

۹۸/۱۱/۱۰

۹۸/۱۱/۱۲

۹۸/۱۱/۲۶

لغایت

۹۸/۱۲/۰۱

۹۹/۰۳/۲۹

۹۹/۰۳/۳۱

لغایت

۹۹/۰۴/۱۲

تابستان

۹۹/۰۴/۰۷

لغایت

۹۹/۰۴/۱۲

۹۹/۰۴/۱۴

-

۹۹/۰۵/۲۳

۹۹/۰۵/۲۵

لغایت

۹۹/۰۵/۳۰