برگزاري اولين گردهمايي اساتيد و فرهيختگان حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ

گردهمايي اساتيد و فرهيختگان حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و تقدير از بازنشستگان اين حوزه
زمان: سه شنبه 18 تيرماه ساعت 10:30 صبح
مكان: سالن اجتماعات بيمارستان آريا
محورهاي گردهمايي:
معرفي تشكيلات جديد حوزه علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي
سياست هاي آينده حوزه علوم پزشكي
اعتبار بخشي در دانشكده پزشكي
بحث و تبادل نظر پيرامون پيشنهادات همكاران