• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دکتر طاهری لاری عنوان کرد: ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بالاست

دکتر طاهری لاری عنوان کرد: ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بالاست

چاپ ایمیل

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر سیدصالح هاشمی گلپایگانی رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر مسعود طاهری لاری در نشست هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که با حضور دکتر سیدصالح هاشمی گلپایگانی رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، مدیریت نقدینگی را یکی از مسائل مهم عنوان کرد که در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شکل گرفته است و افزود : ما برای اولین بار با فراهم آوردن بودجه نقدی دریافت و پرداخت ها را به صورت نقدی (غیر از تعهدی) تحت کنترل داریم تا بتوانیم اولویت ها را پرداخت کنیم و این کار در سطح دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به نحو احسن مدیریت شده و به موقع توانستیم این کار را شکل دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، با بیان اینکه نگاه رو به جلوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و خراسان رضوی ارزشمند است ، افزود : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حوزه پژوهشی غرفه برتر دانشگاههای استان در نمایشگاه فناوری و پژوهش شناخته شد و از چند محصول پژوهشی ما رونمایی شد. همچنین در رتبه بندی پایگاه وبومتریکس اسپانیا در سطح دانشگاه آزاد اسلامی کشور رتبه دوم را بعد از واحد علوم تحقیقات به خود اختصاص دادیم.

وی افزود : در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم در جشنواره حماسه تا حماسه بیش از ۷۰۰۰ نفرمشارکت فعال داشتیم و توانستیم در سطح کشور رتبه برتر را کسب کنیم. در حوزه هیئت علمی هم اخیراً جلسه ای مجازی برای ۱۷۰ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار کردیم.

دکتر مسعود طاهری لاری با بیان اینکه ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و خراسان رضوی بالاست اظهار امیدواری کرد: امید واریم که از این ظرفیتها با برنامه هایی که پیش روداریم بتواتیم به نحو مطلوب درجهت اثربخشی دانشگاه استفاده کنیم.