کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی در هفته آخر سال ۹۹

چاپ

ساعت کاری بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه 23 تا چهارشنبه 27 اسفندماه کاهش می یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، جهت رفاه حال بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، ساعت کاری بانوان براساس تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در هفته آخراسفند ماه کاهش می یابد.

بر اساس این مصوبه، ساعت کاری بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه 23 لغایت 27 اسفندماه از ساعت 7:30 تا 12 ظهر است.