۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد

چاپ ایمیل

۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ خراسانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر تمام مهندسان عزیز مبارک باد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی