برگزاری نشست صمیمانه دکتر فداکار با اعضای هیأت علمی و کارکنان واحد گناباد

چاپ ایمیل

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاداسلامی واحد گناباد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سفر به استان خراسان رضوی، ضمن بازدید از واحد گناباد و ادای احترام به شهدای گمنام آرمیده در این واحد، با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاداسلامی واحد گناباد دیدار کرد.

دکتر فداکار در این نشست درخصوص پیش‌برد طرح های واحد گناباد در حوزه های کشاورزی و برق، گفت: واحد باید بتواند راهکاری مناسب برای اجرایی شدن این طرح ها انتخاب کند و سازمان نیز متناسب با راهکار ارائه شده، تلاش خواهد کرد تا طرح ها زودتر تصویب و اجرا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه در خدمات بیمه تکمیلی جدید، شرایط بهتری برای کارکنان و اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین در آیین‌نامه حق تخصص، بازبینی صورت پذیرفته و چارت جدید سازمانی به زودی به واحدها ابلاغ می شود.

در ادامه، داود کاوه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد به ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و اداری واحد گناباد پرداخت و گفت: این واحد برای افزایش درآمدهای شهریه ای و غیرشهریه ای و راه های برون رفت از شرایط موجود، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته است که از جمله این برنامه ها می توان می توان به طرح های های درآمدزا در حوزه کشاورزی و برق اشاره کرد.

در پایان، نماینده کارمندان و اعضای هیات علمی واحد گناباد به بیان مطالبات و دغدغه های کارکنان این واحد پرداختند.