اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشیار

چاپ

قابل توجه دانشجویان محترم

از آنجاییکه انتخاب واحد نيمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹ از تاریخ ۱۱ بهمن و از طریق سامانه آموزشیار انجام خواهد شد، به اطلاع می‌رساند تنها دانشجویان ترم آخر که حداکثر ۲۴ واحد باقیمانده دارند جهت استفاده از مجوزهای انتخاب واحد ترم آخری ( عدم کنترل تداخل، انتخاب بیش از سقف و ...) درخواست خود را به مدیر محترم گروه ارائه نمایند.

سایر درخواستها قابل بررسی نمی باشد.

رعایت پیش نیاز دروس و انتخاب واحد صحیح بر عهده دانشجو می‌باشد.

اگر دانشجو پیش نیاز دروس را رعایت نکند و درس را اخذ نماید بعدا درس بدون عودت شهریه حذف خواهد شد.

سایر مجوزهایی که در سامانه قبلی صادر می شد مانند تداخل دروس، عدم رعایت پیش نیاز، برداشتن بیش از دو درس از گروه معارف، عدم کنترل واحدهای انتخابی، برداشتن درس از سایر گروهها و ... در سامانه آموزشیار قابل اجرا نیست و از مراجعه به گروه و یا سازمان مرکزی خودداری فرمایید.

هرگونه اشتباه در انتخاب واحد را در زمان حذف و اضافه می‌توانید اصلاح فرمایید.

اداره کل آموزش دانشگاه