آنچه دانشجويان گرامي بايد بدانند ( آزمون ها ،‌نمرات ،‌امتحانات ،‌آموزشيار و ...)

چاپ ایمیل

آزمون پایان ترم فقط ۷ تا ۱۰ نمره در آموزش مجازی، بقیه فعالیت های طول ترم(آزمونک، تکالیف و تمرین ها و ...)

ارزشیابی دانشجو در هر درس به صورت مستمر و تکوینی در طول نیمسال تحصیلی صورت پذیرد.

با توجه به رویکرد فعالیت محور در آموزش مجازی قسمت عمده‌ای از نمره باید به فعالیت‌های مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی اختصاص یابد.

بنابراین آزمونک‌ها(کوییز)، تکالیف و تمرینات خارج از کلاس، پروژه، سمینار، ارائه های درسی، مشارکت در مباحث و گفتگو های کلاس و سایر مباحث مرتبط با درس، بخش عمده‌ای از نمره دانشجو را تشکیل می‌دهند.

بدین منظور لازم است اساتید به طور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد و نمرات دانشجو اقدام نمایند.

بخشی از نمره دانشجویی باید به آزمون پایانی اختصاص یابد که این نمره نیز بین ۷ الی ۱۰ نمره در نظر گرفته شود.

لذا نمره دانشجو در یک درس حاصل جمع نمرات عملکرد مستمر وی در معیارهای فوق‌الذکر به علاوه نمره آزمون پایانی می باشد که نسبت به عدد ۲۰ محاسبه و ثبت می گردد.

همچنین شرکت در آزمون پایانی برای دانشجویان الزامی است در صورت عدم شرکت در این آزمون وضعیت درس وی حذف آموزشی (غیبت) ثبت می گردد.

کلاسها و امتحانات کلیه دانشجویان واحد مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طریق سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه آزاد واحد مشهد برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات/ کارت ورود به جلسه، از طریق سامانه آموزشیار برای دانشجویان پس از پرداخت و تسویه حساب شهریه و سپس ارزشیابی اساتید قابل رؤیت می باشد.

دانشجویان اتباع و دانشجویانی که خارج از ایران هستند در صورتی که آموزشیار برایشان فیلتر است، بایستی از طریق لینکهای زیر وارد آموزشیار شوند و سپس نسبت به پرداخت و تسویه حساب شهریه و ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه و انتخاب واحد و..... اقدام نمایند

لینک مستقیم ورود دانشجویان ایرانی به آموزشیار از خارج کشور
http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

لینک مستقیم ورود دانشجویان اتباع به آموزشیار از خارج کشور
http://edun.iau.ac.ir/Education/Pages/acmstd/loginPage.jsp

و برای شرکت در کلاسها و امتحانات مجازی همانند دانشجویان ایرانی از طریق سامانه کلاسهای مجازی بایستی اقدام نمایند.

لینک سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://lms.mshdiau.ac.ir/Mechanizeh/lms/default.aspx

نکات مهم هنگام ورود به آموزشیار :

صفحه کلید در حالت لاتین باشد

حروف بزرگ و کوچک رعایت شود چون آموزشیار به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

شماره دانشجویی دانشجویان ورودی ما قبل ۹۹
کد واحد دانشگاهي + شماره شناسايي
کد واحد مشهد 111: 111398
کد گلبهار 827 : 827395

شماره دانشجویی دانشجویان ورودی ۹۹
شماره دانشجویی ۱۴ رقمی
واحد مشهد 399111
گلبهار 399827