دستورالعمل برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزش‌های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

چاپ ایمیل

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزش های همگانی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی» را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي، دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزش های همگانی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش خواهران و برادران» را ابلاغ کرد.

در راستای پویش در خانه ماندن و حفظ سلامت و شادابی به توجه به پاندمی کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و انجام مهارت های ورزشی قابل اجرا در خانه و به دور از تجمع های ورزشی، مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اولین جشنواره رویدادهای فرهنگی ورزشی غیرحضوری را برگزار می کند.

این مسابقات برحسب قوانین و مقررات فنی و عمومی در سه مقطع درون واحدی، استانی و کشوری و در حوزه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه در چهار رده سنی برگزار خواهد شد.

این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران در رشته های طناب زنی، روپایی، شنای سوئدی و بارفیکس و در رده های سنی الف (18 تا 25 سال)، ب (26 تا 35 سال)، ج (36 تا 45 سال) و د (46 سال و بالاتر) برگزار می شود.

بر اساس دستورالعمل برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزش های همگانی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی؛ هر یک از شرکت کنندگان در هر رشته باید از انجام حرکات خود در خانه فیلم کوتاه گرفته و در سامانه مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بارگذاری کند.

فیلم های مربوطه باید از طریق هر یک از شرکت کنندگان به صورت شخصی، به سامانه مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه مختص برادران و خواهران ارسال شود. آدرس سامانه متعاقباً اعلام می شود.

شرایط و جدول برگزاری رویدادها با توجه به تعداد شرکت کننده، از طریق مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد.