كارگاههاي استاني دفتر مشاوره وراهنمائي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ

آشنايي با راه هاي تعامل كارآمد بين همسران در دوران كرونا (بامحوريت زبان عشق در تعاملات زوجين)با كد شناسه 33365 ويژه اساتيد ،كاركنان ودانشجويان
23 دي ماه 99 ،ساعت 20-18،استاد وبينار:خانم دكتر شيما عراقيان
ساعت20 -18.24 دي ماه 99،استاد وبينار :خانم دكتر الهه دروگر

چگونگي مديريت اثربخش و تدريس در كلاس مجازي ويژه اساتيد ودانشجويان با كد شناسه78135
سه شنبه 30 دي ماه 99 ،ساعت 20-18،استاد وبينار :دكتر الهام فريبرزي

اساتيد ، كاركنان ودانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام مشخصات خود را شامل ( نام ونام خانوادگي ، كد ملي ، شماره شناسنامه ، واحد دانشگاهي ) به شماره همراه 09932027286 تا تاريخ 20/10/99 پيامك نمايند