• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • جشنواره ملی مجازی حماسه تا حماسه ویژه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

جشنواره ملی مجازی حماسه تا حماسه ویژه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

جشنواره ملی مجازی حماسه تا حماسه ویژه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد