کمیته تحقیقات دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در کشور دوم شد

چاپ ایمیل

کمیته تحقیقات دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در کشور دوم شد

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در بیست و یکمین کنگره ملی سالیانه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بابل به رتبه دوم دست یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، بیست و یکمین کنگره ی سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد که در این رقابت ها، دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد توانستند به رتبه دوم دست پیدا کنند.

مقالات پژوهشی سیدعلی ابراهیمی و محمدرضا طبسیان به ترتیب به عنوان سخنران برتر و پوستر برتر کشور انتخاب و معرفی شد.
در این کنگره 6 داور از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حضور داشتند و یک کارگاه جانبی توسط دکتر پویا قادری برگزار و 7 پوستر از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شرکت کردند.