بررسی برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی در سی و هفتمین جلسه هیات امنا

چاپ ایمیل

در جلسه هیات امنا به ریاست دکتر ولایتی

برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد

سی و هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست رئیس هیات موسس و هیات امنا و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سی و هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از روند اقدامات و فعالیت های انجام شده درخصوص سامانه آموزشیار، موضوعات مرتبط با واحد افغانستان، واحدهای درمانی دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و بررسی شد.