فراخوان ثبت نام در مهمترین رویداد فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با جوایز ارزنده/ مهلت شرکت 21 آذر

چاپ

مسابقه تیمی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی در سطح واحد .استان و کشور

جایزه تیم منتخب در سطح وا حد 2 میلیون تومان و تندیس

جایزه تیم منتخب در سطح استان 4میلیون تومان و تندیس

جایزه سه تیم منتخب کشوری : رتبه اول 10میلیون ، دوم 6میلیون و سوم 4 میلیون تومان

به تمام تیم های شرکت کننده 10درصد تخفیف شهریه تعلق می گیرد.

موضوعات کرسی : فرهنگی .اجتماعی .اقتصادی .سیاسی .هنر و معماری .سلامت

شرایط ثبت نام:

1_تشکیل تیم با 4 نفر عضو دانشجو

2_ثبت نام در سامانه کرسی های آزاد اندیشی استان

3_تایید موضوع توسط هیات نظارت استان

4_شرکت در کارگاه توجیهی آشنایی با آیین نامه

5_برگزاری کرسی با حضور هیات داوران

بخش های زیر هرکدام می توانند یک تیم معرفی نمایند :

دفتر فرهنگ اسلامی

گروه های آموزشی

تشکل های سیاسی

پایگاه های بسیج دانشجویی

کانون های فرهنگی

انجمن های علمی

نشریات دانشجویی

مهلت ثبت نام :21 آذر ماه

زمان برگزاری : مرحله واحد بهمن .استان اسفند و کشوری اردیبهشت ماه 1400

لینک ثبت نام :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccHJF1eCgzdz7VfGrfYxwDlcvojoJtzT0nw75HIGnKPxka2w/viewform?usp=sf_link

کسب اطلاعات بیشتر: 05136630236 و09151082191

دفترمطالعات فرهنگي اجتماعي و دبيرخانه كرسي هاي آزادانديشي دانشگاه آزاداسلامي استان خراسان رضوي