• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • با حکم دکتر طهرانچی ، مجری طرح ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی (دانشجویار) منصوب شد

با حکم دکتر طهرانچی ، مجری طرح ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی (دانشجویار) منصوب شد

چاپ ایمیل

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی «دکتر صلواتی» را به عنوان مجری طرح ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی (دانشجویار) دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی «دکتر مهران صلواتی» را به عنوان مجری طرح ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی (دانشجویار) دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر مهران صلواتی

سلام علیکم؛

نظر به توسعه روزافزون فضای مجازی در کشور و تأثیرات متقابل آن با جامعه و کارکردهای چشمگیر آن در سطح دانشگاه ها و با هدف استفاده روشمند از فضای مجازی در جهت ایجاد بستر ارتباطات دانشجویان با سازمان دانشگاه، بدین وسیله حضرتعالی را به عنوان «مجری طرح ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی (دانشجویار)» دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می نمایم.

از جنابعالی انتظار می رود با همکاری دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی دانشگاه، معاونت فرهنگی و دانشجویی و سایر ظرفیت های دانشگاه در جهت پیگیری و اجرایی کردن مأموریت های ذیل اهتمام ویژه داشته باشید:

1ـ مدیریت پیاده سازی سامانه دانشجویار با احصای تمامی فرآیندهای ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه آزاد اسلامی در بستر فضای مجازی در محورهای ذیل:

ـ ارتباط و تعامل دانشجو با امور اداری، رفاهی و سلامت

ـ ارتباط و تعامل دانشجو با امور آموزش و مشاوره فوق برنامه اعم از مشاوره روان شناختی، مشاوره دینی، مشاوره فرهنگی، مشاوره کسب و کار، مشاوره حقوقی و ...

ـ ارتباط و تعامل دانشجو با استاد راهنما و گروه آموزشی

ـ ارتباط و تعامل دانشجو با مسئولان دانشگاه و واحد (ریاست و معاونین ستاد، رؤسا و معاونین واحدها و ...)

ـ ارتباط و تعامل با امور فرهنگی و اجتماعی اعم از نشریات، تشکل ها، کانون ها، دبیرخانه های رویدادهای اصلی و ...

2ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و اقدامات مصوب دانشگاه در این حوزه و ارزیابی کارآیی و اثربخشی آنها و ارتقای مستمر سامانه با بهره گیری از ظرفیت نخبگانی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ضمناً در طراحی سامانه به گونه ای عمل گردد که ضمن ایفای نقش شتاب دهی، تجمیع گری و تنظیم گیری دانشگاه، امکان تعامل و مشارکت ظرفیت های دانشجویی و واگذاری حداکثری فرآیند تولید و عرضه خدمات به خود دانشجویان فراهم آید.

امید است با اتکال به درگاه خداوند بزرگ در راه خدمت به توسعه دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.

محمدمهدی طهرانچی

گفتنی است دکتر صلواتی همچنین مشاور و رئیس حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است.