دستورالعمل شورای تخصصی ورزش استان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

چاپ ایمیل

دستورالعمل شورای تخصصی ورزش استان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

«دستورالعمل شورای تخصصی ورزش استان» از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي ، دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، «دستورالعمل شورای تخصصی ورزش استان» را به رؤسای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

براساس این دستورالعمل، شورای تخصصی ورزش استان متشکل از رئیس شورا، نایب رئیس شورا، دبیر شورا و اعضای شوراست.

در این دستورالعمل تأکید شده که سیاست و خط مشی گذاری در امور ورزش استان و واحدهای تابع براساس سیاست های ابلاغی از سوی مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه، برنامه ریزی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی درون استانی براساس آئین نامه ها و دستورالعمل ها و تقویم ورزشی صادره از سوی مرکز ورزش و تربیت بدنی، برنامه ریزی جهت اعزام تیم های ورزشی استان به مسابقات کشوری براساس تقویم ورزشی مرکز ورزش و تربیت بدنی، برنامه ریزی و نظارت بر درآمدزایی مطلوب از امکانات ورزشی واحدهای تحت پوشش استان و برنامه ریزی و نظارت بر توسعه فعالیت آکادمی ها و مدارس تخصصی ورزشی در سطح واحدهای تحت پوشش استان از وظایف شورای تخصصی ورزش استان است.

براساس بندهایی از این بخشنامه، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های صادره از سوی سازمان مرکزی، مرکز ورزش و تربیت بدنی و مصوبات استانی در واحدهای دانشگاهی تحت پوشش، نظارت بر نحوه هزینه کرد سرانه بودجه استان برای امور ورزشی واحدهای تابع در استان، نظارت بر واگذاری اماکن ورزشی واحدهای تابع استان، نظارت بر تجهیز و نگهداری اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی واحدها، بررسی عملکرد ورزش واحدها و ارسال گزارش به مرکز ورزش و تربیت بدنی به صورت منظم و برگزاری جلسات شورای ورزش استان از دیگر وظایف شورای تخصصی ورزش استان است.

انتهای پیام/