اطلاعيه مهم دانشجويي ويژه تسهيلات آموزشي

چاپ


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ناگهانی ویروس کرونا در نیمسال دوم 99-98 و ناگزیر تغییر ماهیت تشکیل کلاسها از حضوری به مجازی و بالطبع مشکلات مربوط به برگزاری این کلاسها ، با عنایت به این که در بسیاری از دانشگاهها زیر بنای این امر بطور کامل مهیا نبود، شورای دانشگاه آزاد اسلامی مقرر نمود تا دانشجویانی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال دوم 99-98 از دروس خود نمره کمتر از 12 اخذ نموده اند و نیز دانشجویان مقاطع کارشناسی  ارشد و دکترای تخصصی که در نیمسال مذکور نمره کمتر از 14 کسب  کرده اند، در صورت تمایل بتوانند مجددا بدون پرداخت شهریه حداکثر تا 6 واحد از این دروس را در یکی از نیمسالهای اول یا دوم 400-99 علاوه بر سقف واحدهای مجاز ترمی  انتخاب  نمایند تا پس از امتحانات نمرات کسب شده جدید جایگزین  نمره این دروس در نیمسال دوم 99-98 شود.

دانشجویانی که تمایل دارند تا از این امتیاز در نیمسال جاری استفاده نمایند تقاضا می شود موارد ذیل را ملاحظه  و بر اساس آن اقدام نمایند :

  • حد اکثر تا پایان مهر ماه جاری فرم پیوست را در دو نسخه تکمیل و یک نسخه را به دفتر گروه آموزشی تحویل نمایند و نسخه دوم را بعد از اخذ رسید تحویل فرم به دفتر گروه جهت پیگیریهای بعدی نزد خود نگهدارند.بدیهی است از این تسهیلات فقط در یکی از نیمسالهای اول یا دوم 400-99 میتوان استفاده نمود و بعد از تکمیل فرم و ارائه آن به گروه غیر قابل انصراف می باشد. نحوه حضور این دانشجویان مشابه ساير دانشجويان مي باشد و مي توانند در كلاسهاي مجازي از اول آبانماه شركت نمايند و طبق برنامه امتحاني در امتحانات پايان نيمسال شركت كنند.
  • دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس باقی مانده را بصورت معرفی به استاد می گذرانند چنانچه اين دروس از دروس مردودی نیمسال دوم 99-98 باشد می توانند بعد از انتخاب واحد معرفی به استاد به کارشناس اداره امتحانات مراجعه تا پس از اخذ تاییدیه و ارائه آن به امور مالی اداره دریافت و پرداخت شهریه از پرداخت شهریه متغیر درس یا دروس تکراری معاف شوند.
  • دانشجویانی که بعلت مشروطی در پایان نیمسال دوم 99-98 اخراج آموزشی شده باشند مشمول استفاده از این مصوبه نخواهند شد.
  • دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 مشروط شده اند در نیمسال اول 400-99 در مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر 14 واحد و دانشجویان مقطع ارشد 10 واحد می توانند اخذ نمایند و 6 واحد مصوبه فوق میتواند علاوه بر این تعداد و با طی مراحل اعلام شده گذرانده شود.
  • دانشجوياني كه در ترم دوم 99-98 دروس داراي نمره كمتر از 12 در مقاطع كارداني و كارشناسي و داراي نمره كمتر از 14 در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي داشته اند و در ترم جاري مجددا اين دروس را اخذ نموده اند مي توانند در كلاسها و امتحانات پايان نيمسال شركت نمايند و شهريه متغير پرداختي ايشان بابت اين دروس بصورت سيستمي مسترد خواهد شد و دانشجويان عزيز بابت اين دروس بستانكار خواهند شد.

فرم هاي پيوست را از اينجا دانلود كنيد.

پيوست 1

پيوست 2

     اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی