طرح «مدیریت کشوری درس دانش خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد

چاپ ایمیل

طرح «مدیریت کشوری درس دانش خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد

طرح «مدیریت کشوری درس دانش خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور استفاده درس دانش خانواده و مشاوره دانشجویان دختر در سراسر کشور تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي ، طرح «مدیریت کشوری درس دانش خانواده» توسط دکتر نفیسه فیاض‌بخش مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده به منظور استفاده بیشتر درس دانش خانواده و مشاوره دانشجویان دختر در سراسر کشور در هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و به تصویب اعضا رسید.

این طرح با همکاری و مسئولیت نهاد مقام معظم رهبری در گروه معارف و همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی با نظارت ویژه حوزه امور زنان و خانواده انجام می شود.