طي گزارشي عملکرد یکساله معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشريح شد

چاپ ایمیل

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، دكتر مهدي يعقوبي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش عملکرد یکساله معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد را به شرح زير اعلام كرد .

1-برنامه ریزی جهت جذب دانشجو با همکاری و تلاش هاي روابط عمومی دانشگاه كه در نتیجه واحد مشهد بیشترین پذیرش و مقام اول جذب دانشجو در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر کشور ، و مقام ششم در مجموع واحدهاي استان خراسان رضوي را کسب نمود.

۲- برنامه ریزی فوري با همکاری فناوری اطلاعات به جهت بروز بیماری کرونا ، در ارائه کلاس ها به صورت مجازی كه در نتیجه آغاز كلاسهاي مجازي یک هفته زودتر از كليه واحدهاي کشور برای کلیه واحدهای استان برنامه ریزی و اجرا صورت گرفت.

۳- برنامه ریزی براي ایجاد رشته هاي جديد با همکاری روسا و معاونین آموزشی کلیه واحد ها و مراکز استان ، كه در نتيجه  ۶۱ رشته (شامل آمایش درون استانی، بین استانی و ایجاد رشته جدید) در سطح استان فعال شد.  همچنين پیشنهاد تاسیس ۸۰ رشته جدید نیز در استان تکمیل و در ابتدای نیمسال دوم ۹۸-۹۹ به سازمان منعکس گرديده و پیگیر تصویب و راه اندازی آن هستیم.

۴- برنامه ریزی و تشکیل جلسات هفتگی ترفیع و ارتقاي همکاران محترم هیات علمی كه در نتيجه ، بررسی پرونده های معوق ۶ ماهه ترفیع در ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بروزرسانی و پرونده های ترفیع صورت پذيرفت و همچنين بررسی هفتگی پرونده های ارتقاء همکاران محترم هیات علمی به نحوی که اكنون هیچ پرونده ای بیش از یک هفته در انتظار بررسی قرار نمی گیرد.

۵- اجرائی نمودن بخشنامه مربوط به افزایش حق التدریس اساتید مدعو  که از نیمسال دوم ۹۸-۹۸ اجرا شد.