دكتر يساقي تشريح كرد : ارائه 13 مقاله در همایش ملی مجازی دعا و تعالی انسان

چاپ ایمیل

دكتر يساقي تشريح كرد : ارائه 13 مقاله در همایش ملی مجازی دعا و تعالی انسان

در اسفندماه سال 98 با  شروع بیماری منحوس کرونا و و جود اضطراب و نگرانی میان آحاد مردم جامعه به جهت  این بیماری پیشنهاد همایشی در باره جایگاه دعا  در تعالی انسان و مسئله اهمیت دعا  در هنگامه گرفتاری ها مطرح شد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برآن بود تا به گونه ای علمی نقشی در کاهش استرس و نگرانی های سطح جامعه داشته باشد. این پیشنهاد با پژوهشکده قرآن و عترت در میان گذاشته شد. خوشبختانه این مهم مورد موافقت دکتر  طالب تاش ریاست محترم پژوهشکده قرار گرفت و در پی آن در شورای فرهنگی واحد مشهد هم به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با بیان این مطلب در آیین افتتاحیه همایش ملی مجازی دعا و تعالی انسان گفت: در پی تصویب این پیشنهاد، عناوین و موضوعات همایش با همفکری پژوهشکده، دوستان معاونت فرهنگی دانشجویی سازمان مرکزی و  اساتید و همکاران واحد مشهد تهیه و به صورت مجازی به همه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی کشور اطلاع رسانی شد. زمانی که برای همایش در نظر گرفت شده 25 شهریور به جهت تقارن با سالروز شهادت امام سجاد (ع) سید الساجدین هست، برای برگزاری همایش انتخاب شد.

یساقی با اشاره به این نکته که فرصت ارائه مقالات تا مرداد ماه بود، اظهار داشت: دبیرخانه همایش 60 مقاله دریافت کرد. در این همایش شاهد تنوع عناوین هستیم . برخی در مقاله خود به نقش دعا در حوزه پزشکی پرداخته بودند. برخی به جایگاه  دعا در ادبیات فارسی پرداخته بودند. به همین خاطر با توجه به بین رشته ای بودن موضوعات از افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف دعوت به همکاری شد. مقالات در دو نوبت داوری شدند.

وی با تاکید بر دقت نظر خاص داوران در بررسی مقالات ، خاطر نشان شد: در بعض مقالات سه بار داوری شدند. بعد از تجمیع نظرات داوران  از بین  همه مقالات 27 مقاله حائز شرایط انتخاب شدن و مجدداً داوران در دو گروه الف و ب  این 27 مقاله را به صورت حضوری بررسی کردند و در نهایت 13 مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند که امروز ارائه می شوند.

یساقی با تشکر از همه عوامل برگزاری این همایش یادآور شد: دعا جوهره عبادت است. این موضوع در آیات و روایات مورد تاکید است. در ادبیات فارسی نیز شاهد اشارات متعدد شاعران متعهد به مقوله دعا هستیم. دعا انسان را به تعالی می رساند. امید این قبیل همایش ها در کاهش استرس های سطح جامعه موثر باشد.