همايش ملي مجازي دعا و تعالي انسان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ

 همايش ملي مجازي دعا و تعالي انسان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با همكاري پژوهشكده قرآن وعترت دانشگاه و دفتر نهاد نمايندگي مقمام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان در تاريخ 25 شهريور ماه از ساعت 8:30 تا 12:30 بصورت ويديوكنفرانسي با سخنراني جناب آقاي دكتر فرزاد جهان بين معاون فرهنگي دانشجويي دانتشگاه آزاد اسلامي و جناب آقاي دكتر طالب تالش رئيس پژوهشكده قرآن وعترت دانشگاه و نيز ارائه 8 مقاله برتر برگزار مي شود.

شايان ذكر است همكاراني كه در همايش شركت فرمايند 4 ساعت گواهي شركت در همايش صادر خواهد شد و لازم است در دفتر نهاد ثبت نام كنند.

لينك ورود به همايش با درج نام و نام خانوادگي و نام واحد دانشگاهي به زبان انگليسي از قسمت مهمان:

http://adobe.mshdiau.ac.ir/sureh