❎به اطلاع  استادان و دانشجویان گرامی می رساند اطلاعات مورد نیاز و آدرس سامانه آموزشیار به شرح ذیل اعلام می گردد:

👈👈آدرس سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ( آموزشیار)  http://edu.iau.ac.ir/ ( در روزهای آتی فعال می شود)

👈👈آدرس سامانه پاسخگویی (Ticketing) جهت استفاده دانشجویان و همکاران واحدهای دانشگاه https://pasokh.iau.ac.ir/

👈👈آدرس سامانه آموزش ( فابل های آموزشی و راهنمای سامانه) : https://help.iau.ac.ir/fa

👈👈واحدهای دانشگاهی ورودیهای ماقبل از 99 با سامانه اتوماسیون  آموزش واحد، و ورودیهای جدید  99 با سامانه آموزشیار.


⭕با توجه به هماهنگی های صورت گرفته دانشجویان و همکاران گرامی اشکالات احتمالی خود را در سامانه Ticketing درج و در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده می شود.

⭕سامانه Ticketing در دو سطح دانشجویی و سطح همکاران در دسترس می باشد.( نام کاربری: کد ملی و رمز عبور : شماره شناسنامه جهت ورود به سامانه ticketing