• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • دریافت گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط آزمایشگاه آکرودیته رازی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دریافت گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط آزمایشگاه آکرودیته رازی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

آزمایشگاه آکرودیته رازی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان نخستین آزمایشگاه استاندارد همکار در واحد مشهد، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO 17025) از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران شد. صلاحیت مورد تایید این آزمایشگاه در پنج دامنه آزمون های مختلف مرتبط با سنج مقادیر سموم مایکوتوکسین ها و عناصر سنگین در انواع مواد غذایی، خوراک دام و آب، می باشد.
این آزمایشگاه می تواند به مجموعه های دامپزشکی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، و همچنین مراکز صنعتی و خصوصی مرتبط، طبق استانداردهای ملی ایران خدمات آنالیز و مشاوره ارائه دهد.