قابل توجه دانشجویان محترم دکتری تخصصی- اعلام زمان توزیع کارت ورود به جلسه ارزیابی جامع کتبی

چاپ ایمیل

ستاد برگزاری ارزیابی جامع آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای خطاب به دانشجویان دکتری تخصصی اعلام کرد:


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی