• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • قابل توجه دانشجويان محترم / لزوم ثبت نام در سامانه پژوهش يار براي دانشجوياني كه در سامانه CITC پايان نامه دريافت نموده اند

قابل توجه دانشجويان محترم / لزوم ثبت نام در سامانه پژوهش يار براي دانشجوياني كه در سامانه CITC پايان نامه دريافت نموده اند

چاپ ایمیل

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد اعلام كرد:

دانشجوياني كه در سامانه CITC  پايان نامه دريافت نموده اند مي بايست درسامانه پژوهش يار نيز ثبت نام نمايند و استاد محترم راهنما نسبت به تاييد موضوع اقدام نمايد.

ساير دانشجويان مي بايست ضمن ثبت نام در سامانه پژوهش يار، كليه مراحل مربوطه را انجام دهند.

در صورت بروز هر گونه مشكل و ابهام از معاونت محترم پژوهش و فناوري استعلام لازم گرفته شود.