روز جهانی ماما مبارك

چاپ ایمیل

روز جهانی ماما را که همزمان با بهار طبیعت است

به شما تلاشگران جامعه مامایی علي الخصوص اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم

که وظیفه دشوار و حیاتی حفظ سلامت مادر و نوزاد را به عهده دارید

تبریک و تهنیت عرض می نمائیم

#روابط_عمومی_دانشگاه_آزاد_اسلامی_مشهد