اطلاعيه تعطيلي كلاسهاي آزمايشگاهي و كارگاهي

چاپ ایمیل

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به مصوبه مورخ 7/12/98 ستاد پيشگيري از توسعه ويروس كرونا واحد مشهد، به منظور آماده سازي محيط آزمايشگاهها و كارگاهها درهفته آينده ، كلاسهاي آزمايشگاهي و كارگاهي درفاصله زماني 10/12/98 لغايت 16/12/98 تشكيل نخواهد شد .