اطلاعیه- تغییر ساعت کار اداری کارکنان دانشگاه

چاپ ایمیل

طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه و در اجرای دستورالعمل استانداری محترم به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و به منظور رفاه حال کارکنان محترم پایان ساعت کاری اداری دانشگاه آزاد مشهد تا پایان هفته ساعت 13 تعیین می گردد.