صبح امروز آغاز شد: جشن بزرگ ازدواج دانشجویی 220 زوج دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

چاپ ایمیل

دفتر نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي  برگزار مي كند: 

جشن بزرگ ازدواج دانشجویی
زمان : سه شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۹
مكان : سالن همایش های دانشگاه آزاد مشهد