امور بانوان دانشگاه برگزار مي كند؛ كارگاه و مراسم جشن روز زن

چاپ ایمیل

امور بانوان دانشگاه ضمن تبريك هفته بزرگداشت مقام مادران و زنان دعوت می‌کند:

كارگاه بنیان‌های رواني زن و مرد       سه‌شنبه      ساعت 9 تا 30/11

كارگاه مدیریت روابط زناشويي         سه‌شنبه       ساعت 30/12 تا 30/13

مراسم جشن و جنگ شادي                   سه‌شنبه       ساعت 15 تا 16

مكان: سالن مجتمع فرهنگي دانشگاه