جمع آوري كمكهاي مردمي به مردم سيل زده استان سيستان و بلوچستان از طريق جمعيت هلال احمر استان خراسان رضوي

چاپ

جمعيت هلال احمر استان خراسان رضوي طي نامه اي به سازمان ها نحوه جمع آوري كمكهاي مردمي به مردم سيل زده استان سيستان و بلوچستان  را اعلام كردند.
متن نامه  بدين شرح است: