سه نشريه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مجوز نشر گرفت

چاپ ایمیل

سه نشريه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مجوز نشر گرفت

دبيركميته ناظربرنشريات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: سه نشريه دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مجوز نشر گرفت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، حجت الاسلام سيد حسين محتشمي افزود: كمیته ناظر بر نشریات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، درجلسه دي ماه با صدورمجوز سه نشريه ؛ سرقلم بامديرمسوولي سالاراكبرشاهي در مجتمع علوم انساني ، نشريه مشق آزاد با مديرمسوولي داوود خياباني درمجتمع علوم انساني و نشريه پيشرو با مديرمسوولي مهران ثناگر درباني در دانشكده فني مهندسي موافقت كرد.

گفتني است: درحال حاضر 40 نشريه دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد فعاليت دارد.