تجليل از دست اندركاران ستاد كاروان پياده روي دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي

چاپ ایمیل

طي نشستي از همكاراني كه در ميزباني كاروان پياده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از نيشابور به مشهد شركت داشتند، تجليل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، اين نشست كه با حضوردكترطاهري لاري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد، حجت الاسلام مهدوي نسبت مسئول دفترنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه استان خراسان رضوي و اعضاي ستاد كاروان پياده روي دانشجويان در سالن شورا سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد، از اعضاي اين ستاد تقدير بعمل امد.

دكتر طاهري رئيس دانشگاه ازاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد نيز در اين نشست ضمن قدرداني از همكاري و مشاركت برنامه ريزان ، مجريان و شركت كنندگان دراين پياده روي، گفت: الگوي ما در تمام حوزه هاي دانشگاه بهبود مستمر در همه فعاليتهاست. از اين رو براي ترويج فرهنگ رضوي برنامه هاي اين پياده روي در سال اينده بصورت گسترده تر انجام خواهد شد.

گزارش ميزباني زائرين حضرت رضا عليه السلام توسط معاون فرهنگي ودانشجويي، گزارش نظرسنجي انجام شده از كاروان توسط دفترمطالعات فرهنگي دانشگاه، تبادل نظر پيرامون بررسي نقاط قوت وضعف وارائه راهكارهاي بهبود ميزباني زائرين توسط اعضاي جلسه از برنامه هاي ديگر اين نشست بود.

در اين مراسم با اهداي لوح تقدير از رئيس و معاون فرهنگي دانشجويي واحد نيشابور و رئيس و معاون فرهنگي دانشجويي واحد تربت حيدريه و ساير اعضاي ستاد تجليل شد.

گفتني است: همزمان با ایام سوگواری حضرت محمد مصطفی(ص)، امام حسن مجتبی(ع) وشهادت حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) كاروان پياده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي براي سومين سال پياپي مسير ملك آباد تا مشهد را به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پياده روي كردند.