1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجرای عملیات عمرانی شامل تخریب و خاکبرداری  پروژه مجتمع آموزشی ، فرهنگی ، اقامتی خود را به شرح ذیل به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید : 1- عملیات تخریب ساختمان های موجود حدود 300 متر مربع در یک طبقه ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجرای عملیات عمرانی پروژه مجتمع آموزشی ، فرهنگی ، اقامتی خود را به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید : ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد جهت دانشکده تربیت بدنی خود دیواره صخره نوردی را خریداری نماید . متقاضيان واجد شرایط مي توانند جهت دريافت و تكميل اسناد  مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز  ادامه مطلب...

مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد عملیات گازکشی ساختمان آموزشی مجتمع آموزشی گلبهار را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . متقاضيان حایز صلاحیت  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  و مشخصات فنی مي توانند  ادامه مطلب...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجرای نمای خوابگاههای دانشجویی مجتمع آموزشی گلبهار را به مقدار 4200 مترمربع و از نوع گرانولیت درجه بک و مقدار 200 متر طول اجرای ابزارهای سیمانی می باشد با کل مصالح پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید .

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 4 دستگاه میز آزمایشگاهی خود را از طریق  مناقصه عمومی تعمیر و بازسازی مجدد  نماید
ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 19 قلم تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه مکانیک خود از قبیل دستگاههای تست سیلندر – تست خستگی – سختی سنج یونیورسال – تونل باد و ... را از  طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری  نماید .
ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد11 قلم تجهیزات  آزمایشگاهی فیزیک هسته ای
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی دستگاهها می توانند از تاریخ انتشار آگهی به  مدت 10 روز  به  آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت  تداركات مراجعه نمایند .
تلفن تماس 6220226 -0511 * دورنگار 6230724 – 0511

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آگهي مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  4 قلم  از تجهیزات تحقیقاتی شیمی کاربردی
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و مشخصات فنی تجهیزات ، می توانند از تاریخ انتشار آگهی به  مدت 10 روز  به  آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت  تداركات مراجعه نمایند .
تلفن تماس 6220226 -0511 * دورنگار 6230724 – 0511

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


آگهی مناقصه عمومی

 Imageدانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد دستگاه های ذيل را جهت كارگاه درود گری خود از طريق برگزاری مناقصه عمومي خريداری نمايد.

1- دستگاه پنج كاره مدل ‍C41c   

2- دستگاه ساخت زبانه دم چلچله پنوماتيك با كاتر مربوطه

3- دلر شارژی بوش با باطری ليتومی شماره 16 يا 14

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  22  قلم از  لوازم  مورد نیاز  آزمایشگاه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .  

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد111  قلم انواع  لوازم  آزمایشگاهی گروه  علوم دامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد111  قلم انواع  لوازم  آزمایشگاهی گروه  علوم دامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 82 قلم انواع  مواد  آزمایشگاهی گروه شیمی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد دو دستگاه ديگ آبگرم مطابق مشخصات ذيل:

ديگ آبگرم فولادي دو پاس فاير تيوپ وت بك شعله برگشتي با فشار كار 8-6 بار استاندارد، با ظرفيت حرارتي يك ميليون كيلو كالري ، از طريق منا قصه عمومي خريداري نمايد...

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد ارتقاء و بازسازی آسانسورهای بیمارستانهای آریا و 22 بهمن خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید .

 

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تعدادمشخصی هود، میزو قفسه آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه گروه شیمی خریداری و نصب نماید.

 

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مناقصه عمومي

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد دو دستگاه بالابر حمل غذا و حمل بار جهت مجموعه فرهنگی خود در مجتمع آموزشی دانشگاه خریداری ونصب نماید ....

ادامه مطلب...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد یکدستگاه سردخانه زیر صفر و یکدستگاه سردخانه بالای صفر به حجم هر کدام 30 متر مکعب را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید...

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومي

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 21 قلم انواع مانکن آموزشی جهت دانشکده پیراپزشکی خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

متقاضیان واجد شرایط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه و مشخصات فنی مي توانند از تاريخ انتشار آگهي (20/5/88 ) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –مديريت تداركات مراجعه ومتقاضیان شهرستانی می توانند در خواست کتبی خود را از طریق دورنگار6230724 - 0511 ارسال نمایند . تلفن تماس 6220226 - 0511

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102