1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد احداث سوله آموزشی و ورزشی مجتمع آموزشی گلبهار ، واقع در شهر جدید گلبهار را به متراژ تقریبی 3200 متر مربع با مصالح و با مشخصات فنی ذیل :

ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد یکدستگاه سردخانه زیر صفر و یکدستگاه سردخانه بالای صفر به حجم هر کدام 30 متر مکعب را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید...

ادامه مطلب...

آگهی مزایده عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اموال اسقاطی خود را که شامل : لوازم اداری ،بیمارستانی و رایانه ای می باشد ، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان شرکت در مزایده جهت دريافت اسناد و مدارک مزایده و بازدید ازاموال اسقاطی میتوانند از تاریخ انتشار اگهی مزایده عمومی(23 خردادماه ) به مدت 3 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، مديريت تداركات مراجعه نموده و پیشنهاد قیمت خود را تا تاریخ دوشنبه 1 /4 / 88 اعلام نمایند .تلفن تماس : 6220266 – 0511

                                                         روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد نگهداری ، تعمیرات و راهبری تعداد 13 دستگاه آسانسور خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح که دارای مجوز فعالیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و مورد تایید اداره کل استاندارد باشند واگذار نماید .

متقاضيان واجد شرایط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ (20 خردادماه )  به مدت 10 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مديريت تدارکات مراجعه نمايند .

تلفن تماس : 6220226-0511 -- دورنگار : 6300724 -0511

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آگهى مناقصه عمومى اسكن و ذخيره تصاوير مستندات پرونده

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد عمليات اسكن و ذخيره تصاوير مستندات پرونده هاى تحصيلي دانشجويان خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد .

شركت هاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و شرايط شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي10/12/87 به مدت 10 روز به آدرس اينترنتي دانشگاه www.iaum.com و يا به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، مديريت تداركات مراجعه نمايند . تلفن تماس : 6220266 – 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومی سيستم اتوماسيون اداری اطلاعات بيمارستانی

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تهيه و استقرار سيستم اتوماسيون اداري اطلاعات بيمارستاني HIS بيمارستانهاي تابعه خود ( بيمارستان آريا و بيمارستان 22 بهمن )‌ خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد .

شركت هاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و شرايط شركت در مناقصه مي توانند از لینکهای زیر استفاده نموده و يا به آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار اماميه ، اماميه 59 ، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، مديريت تداركات مراجعه نمايند . تلفن تماس : 6220266 – 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دریافت فرم شرکت در مناقصه

توضیحات مورد نیاز

ضمیمه های قرارداد

 

آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد :

ظرف يكبار مصرف 1 خانه 230000 عدد

ظرف يكبار مصرف 2 خانه 230000 عدد

سطل روميزي يكبار مصرف 5000 عدد

ديس فرم (زيرناني ) 15000 عدد

قاشق و چنگال طب پلاستيك هواپيمايي (پارس)

متقاضيان واجد شرايط كه داراي پروانه بهداشت و ساخت مي باشند مي توانند جهت دريافت اوراق مناقصه از تاريخ 14/11/87 به مدت 10 روز به آدرس مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مديريت تداركات مراجعه نمائيد .

تلفن تماس : 6220266-0511 دورنگار 6230724-0511

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مناقصه عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد آهن آلات مورد نياز يكي از پروژه هاي عمراني خود را كه شامل : انواع ميلگرد ، نبشي و ورق در سايزهاي مختلف و به وزن تقريبي 64 تن مي باشد را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ مناقصه به مدت 3 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه و يا با تلفن :6230724 و 6220266-0511 تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهي مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه مايكروويو سنتز مورد نياز گروه آموزشي شيمي را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . متقاضيان ميتوانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اوراق مناقصه حداكثر از تاريخ درج آگهي بمدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند .

تلفن تماس : 6220266 – 0511 – دورنگار : 6230724 – 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تعدادي از خودروها و موتور سيكلت هاي خود را از طريق شركت هاي معتبر بيمه از مورخ 4/5/87 بمدت يكسال بيمه شخص ثالث و بدنه نمايد ، متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد و مدارك مناقصه مي توانند از تاريخ درج اين آگهي بمدت 10 روز به آدرس : مشهد _ قاسم آباد _ بلوار اماميه _ نبش اماميه 59 _ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد _ مديريت تداركات مراجعه نمايند .

تلفن تماس: 6220226 – 0511 – دورنگار 16230724 - 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اجاره ساختمان خوابگاهى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد جهت اسكان دانشجويان خود يك مجتمع آپارتماني با حداقل 10 واحد و زيربنايي بالغ بر 1000 متر مربع در محدوده خيابان احمدآباد ، بلوار فردوسي تا قاسم آباد اجاره نمايد .

لذا متقاضیان و صاحبان املاكي با اين مشخصات و در اين محدوده مي توانند پيشنهادات خود را از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد _ قاسم آباد _ بلوار اماميه _ نبش اماميه 42 _ ساختمان شماره 2 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد _ مديريت امور دانشجويي تحويل نمایند .

و يا با تلفن : 6217522 – 0511 تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد

1 – ظرف يكبار مصرف دوخانه 22 گرمي 800 / 265 عدد

2 – ظرف يكبار مصرف يك خانه 18 گرمي 300 / 182 عدد

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد _ قاسم آباد _ بلوار اماميه _ اماميه 59 _ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد _ اداره تداركات مراجعه نمايند .

متقاضيان شهرستاني جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند درخواست كتبي خود را از طريق دورنگار 6230724 _ 0511 ارسال نمايند . تلفن تماس : 6220266 _ 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

آگهى مناقصه عمومى

آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد

1 – ظرف يكبار مصرف دوخانه 22 گرمي 800 / 265 عدد

2 – ظرف يكبار مصرف يك خانه 18 گرمي 300 / 182 عدد

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد _ قاسم آباد _ بلوار اماميه _ اماميه 59 _ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد _ اداره تداركات مراجعه نمايند .

متقاضيان شهرستاني جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند درخواست كتبي خود را از طريق دورنگار 6230724 _ 0511 ارسال نمايند . تلفن تماس : 6220266 _ 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102