1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی اجراى ساختمان


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي ساختمان و محوطه اي به متراژ حدود 300 متر مربع جهت پاركينگ ماشين آلات مجتمع آموزشي گلبهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511                دورنگار :  6230724 -  0511                                                        

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102