1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات جهت بخش نانو تكنولوژى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تجهيزات ذيل را جهت بخش نانو تكنولوژي خود از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.
1- دستگاه   HPLC      2- دستگاه GC    متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت ،تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (7/10/90)به مدت ده روز به آدرس : مشهد - قاسم اباد- بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد –  مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511              دور نگار : 6230724 – 0511 (داخلي 26)

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

لينك هاي مرتبط

 102