1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد تهيه و استقرار سيستم ويدئو كنفرانس براي حوزه هاي اجرائي و دانشكده هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 9 قلم تجهيزات گروه برق شامل انواع دوربين هاي ديجيتال و لنزهاي مربوطه خودرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 9 قلم تجهيزات گروه برق شامل انواع دوربين هاي ديجيتال و
لنزهاي مربوطه
خودرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  انجام مطالعات پروژه مراكز تحقيقاتي و رشد و فناوري خود را شامل انجام كليه مطالعات پروژه ، طراحي اوليه و تهيه نقشه هاي اجرايي (فاز صفر و يك و دو ) محوطه سازي ، تاسيسات زير بنائي به متراژ تقريبي سايت و ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی اجراي كامل آشپزخانه سلف سرويس مجتمع گلبهار


دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي كامل آشپزخانه سلف سرويس مجتمع آموزشي  گلبهار خودرا كه شامل موارد ذيل مي باشد از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد : ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي ساخت و تجهيز پست تراس و عمليات برق رساني به ساختمان مجتمع آموزشي خود واقع در شهر جديد گلبهار را از طريق   برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد .  ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی خريد و نصب دو دستگاه آسانسور


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد خريد و نصب دو دستگاه آسانسور مسافر بر جهت ساختمان آموزشي مجتمع آموزشي دانشگاه  واقع در  گلبهار خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی اجراي يك دستگاه سپتيك بتني

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد ساخت و اجراي يك دستگاه سپتيك بتني به ظرفيت مفيد حدود يكصد متر مربع و اتصال سيستم فاضلاب ساختمان موجود به سپتيك همراه با اتصال خروجي به چاههاي جذبي جهت مجتمع آموزشي گلبهار خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي دكوراسيون سالن آمفي تئاتر ساختمان آموزشي مجتمع آموزشي گلبهار خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد . ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد دو دستگاه سانتريفيوژ جهت گروه شيمي خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد .  متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي مخزن بتوني زميني 2000مترمكعبي واتاق پمپاژ مربوطه واقع در شهر جديد گلبهاررا به شركتهاي ذيصلاح واگذار نمايد ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي عمليات تكميل سوله ورزشي مجتمع آموزشي گلبهار به متراژ تقريبي 3300مترمربع واقع در شهر جديد گلبهار را بصورت متر مربع زيربنا با مصالح به شركتهاي ذيصلاح ازطریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تجهيز پست ترانس و اجراي شبكه برق زميني فشار ضعيف ساختمان آموزشي مجتمع آموزشي گلبهار خود را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد . ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه ديزل ژنراتورkva 400جهت مجتمع آموزشي گلبهار خريداري نمايد . متقاضیان واجد شرایط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  مي توانند  از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی ‏


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  امور چاپ و انتشار کتب خود را به مدت یکسال به انتشاراتی واجد ‏شرایط واگذار نماید . متقاضیان واجد شرایط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  مي توانند  از تاريخ ‏انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجرای قسمتی از پروژه خیابان کشی (سایت) و محوطه سازی اطراف مجتمع آموزشی خود واقع در گلبهار را به پیمانکار ‏واجد شرایط که حداقل دارای رتبه 4 در رشته راه ترابری از مراجع ذیصلاح باشند واگذار نماید . ادامه مطلب...

آگهی مزایده خودرو


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4217/7/88/9 مورخه 10/9/88 تعداد 4 دستگاه مینی بوس ایویکو و 4 دستگاه وانت پیکان و مزدا ‏و 2 دستگاه پیکان سواری و 2 دستگاه پژو ‏rd ‎‏ مستعمل  خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی ‏


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  ساخت ، حمل ،  نصب و راه اندازی مخزن هوایی  فلزی (استوانه ای) به ‏ظرفیت مفید یکصد متر مکعب و ارتفاع 18 متر همراه با اجرای کامل فونداسیون ، جهت مجتمع آموزشی گلبهار خود ‏را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  جهت گروه زمین شناسی خود تجهیزات آزمایشگاهی شامل انواع  میکروسکوپ و دوربین دیجیتالی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . ادامه مطلب...

آگهی تجدید مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد عملیات گازکشی ساختمان آموزشی مجتمع آموزشی گلبهار را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . متقاضيان حایز صلاحیت  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  و مشخصات فنی مي توانند  از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102