1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

سه آگهى مناقصه عمومى


آگهي مناقصه عمومي (1)
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 5 قلم تجهيزات تاسيساتي مورد نياز هواسازهاي مجتمع آموزشي خود را از طريق  برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.تجهيزات عبارتند از : ادامه مطلب...

فراخوان استعلام بها


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد براي تجهيز آزمايشگاه گروه هاي مختلف آموزشي خود، انواع تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي ، ابزار دقيق و مواد مصرفي و .... را از طريق  استعلام بها  خريداري نمايد. فهرست دستگاه هاي مذكور بشرح ذيل است . ..  ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد رايانه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  تعداد 200 دستگاه رايانه  از طريق برگزاري مناقصه عمومي  خريداري  نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات آشپزخانه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  سه قلم تجهيزات آشپزخانه اي شامل :
1- ديگ چلوپز استوانه اي به ظرفيت 300 ليتر،  5 دستگاه 
2 – ديگ مخصوص خورشت به ظرفيت 250 ليتر، 2 دستگاه             
3 – سرخ كن تمام استيل 2 دستگاه  را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري  نمايد . متقاضيان واجد شرايط  مي توانند ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى اجراى محوطه سازى اطراف سوله ورزشى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي محوطه سازي اطراف سوله ورزشي مجتمع آموزشي گلبهار را با مصالح از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد  شرايط  مي توانند  ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى اجراى آسفالت پاركينگ مجتمع آموزشى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي آسفالت پاركينگ مجتمع آموزشي قاسم آباد را به مقدار حدود 3000 مترمربع از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد شرايط  مي توانند ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومى امور چاپ و انتشارات كتب


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد امور چاپ و انتشارات كتب و مجلات خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يكسال به صورت تجميعي واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى جهت افزايش باند اينترنت

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد جهت افزايش پهناي باند اينترنت خود مقدار Mbps 40  ( نامحدود ) به مدت يكسال را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد، ادامه مطلب...

آگهى مناقصه عمومى خريد صندلى دانشجويى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد تعداد 750 عدد صندلي دانشجويي از نوع ثابت و متحرك جهت  دانشكده هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومی خريد 7 قلم تجهيزات


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 7 قلم تجهيزات مورد نياز گروه تاسيسات مجتمع آموزشي  گلبهار را به شرح ذيل : ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد پنج قلم تجهيزات پزشكى


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد پنج قلم تجهيزات پزشكي به شرح ذيل : 1- تخت بستري ، 50 دستگاه  2- چراغ سيالتيك ، يكدستگاه  ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد وايت برد


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد تعداد 55 عدد وايت برد بصورت تركيبي لولايي + كشويي و گرين برد براي دانشكده هاي خود از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد  شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات آشپزخانه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد 8 قلم از تجهيزات آشپزخانه مركز رفاهي،فرهنگي شامل: 1- ديگ چلوپز 2- كباب سيخ گير 3- سيخ شور 4- ماشين ظرفشويي و... خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومی اجراى ساختمان و محوطه اى گلبهار


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي ساختمان و محوطه اي به متراژ حدود 300 متر مربع جهت پاركينگ ماشين آلات مجتمع آموزشي گلبهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومی اجراى عمليات حصار كشى


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراى عمليات حصار كشي(ديوار،نرده و درب) خوابگاههاي دانشجوئي را به صورت تمام كار با مصالح به متراژ تقريبي 385 متر طول،واقع در شهر جديد گلبهار از  طريق برگزاري مناقصه عمومي به ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی اجراى ساختمان


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي ساختمان و محوطه اي به متراژ حدود 300 متر مربع جهت پاركينگ ماشين آلات مجتمع آموزشي گلبهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد، ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد يكدستگاه چيلر جذبى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد يكدستگاه چيلر جذبي به ظرفيت 240 تن از طريق برگزاري مناقصه عمومي جهت بيمارستان 22بهمن خود خريداري و نصب نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند  
ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد 7 قلم از تجهيزات


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد 7 قلم تجهيزات مورد نياز گروه تاسيسات مجتمع آموزشي گلبهار را به شرح ذيل : 1 ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی اجراى شبكه كامپيوترى مجتمع گلبهار


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي شبكه كامپيوتري مجتمع آموزشي گلبهار خود را از  طريق مناقصه عمومي به شركتهاي ذيصلاح واگذاز نمايد،متقاضيان واجدشرايط جهت دریافت، تکمیل  و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی اجراى عمليات حصار كشى


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي عمليات حصار كشي(ديوار ،نرده و درب )خوابگاههاي  دانشجوئي را به صورت تمام كار با مصالح به متراژ تقريبي 385 متر طول ، واقع در شهر جديد گلبهاراز  طريق برگذاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذارنمايد. ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102