1

7

4

8

9

10

22 

 

علی الهیان رئیس ستاد اسکان دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علی الهیان به عنوان  رئیس ستاد اسکان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

رئیس و اعضای شورای پژوهش و فناوری واحد مشهد معرفی شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر اسماعیل خیر خواه به عنوان رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آقاي دكتر سعيد قسمتي بعنوان دبير شورا و  آقایان دکتر مجتبی زاهدیان ، دکتر جواد علامتیان، دکتر پژمان خورشید، دکتر رضا صدرآبادی حقیقی، دكتر مصطفي رجايي پور و دکتر ناصر سنجر موسوی به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
 

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی معرفی شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر مسعود طاهری لاری به مدت یکسال به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.
 همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر حسنعلی زمانی در مدت تصدی این دبیرخانه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر سید محسن نبوی کلات سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر سید محسن نبوی کلات به مدت یکسال به عنوان سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی  واحد مشهد منصوب شد.

حجت الاسلام محتشمی عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر ابراهیم کلانتری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامي  
حجت الاسلام جناب آقای سید حسین محتشمی به مدت دوسال به عنوان عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: متن این حکم بدین شرح است:

ادامه مطلب...

دکتر بهاری معاون آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر رضا بهاری کاشانی به مدت یکسال به عنوان معاون آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد منصوب شد.
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر رضا اشرف زاده معاون پیشین آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سعيد محمودي به مدت يكسال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان واحد مشهد منصوب شد
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر مهدی ظریف  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب- تشکر و قدردانی- ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
خانم دکتر تکتم حنایی به عنوان سرپرست گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات خانم مریم استادی در مدت تصدی مدیریت گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ خانم دکتراکبری اوغاز به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه  هوشبری دانشکده  پیراپزشکی واحد مشهد ابقاء شد .

دکتر اسماعیل خیر خواه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر اسماعیل خیر خواه  به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر سعید طوسی زاده معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر نوید حبیبی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر نوید حبیبی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

علیرضا حری رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علیرضا حری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

مهدی ايرانمنش مديركل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

 طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي مهدي ايرانمنش  به مدت یکسال به عنوان مديركل امور مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد

ادامه مطلب...

دکتر مهدی ملک نژاد به عنوان رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان سما
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ومشهد به عنوان رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی منصوب شد

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر سید جواد سید مهدوی چابک به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر وحید نجاتی درمدت تصدی مدیریت گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی و خانم دکتر ریحانه کاردهی مقدم در مدت تصدی مدیریت گروه برق- مخابرات دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کارگزینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معرفی شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای علیرضا آریا نژاد به عنوان رئیس کارگزینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

سیدرضا پیوسته با حفظ سمت قبلی، مدیر کل امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سیدرضا پیوسته  به عنوان مدیر کل امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، متن این حکم بدين شرح است :

ادامه مطلب...

دكتر سيد مسلم سید الحسینی با حفظ سمت رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه منصوب شد

 طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دكتر سيد مسلم سید الحسینی  با حفظ سمت، به عنوان  رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، متن این حکم بدين شرح است :

ادامه مطلب...

امیر خالقي مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد شد

 طي حكمي از سوي سرپرست دانشگاه  آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد
آقای امیر خالقي مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با حکم دكتر ملك نژاد سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد آقاي امیر خالقی  به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

سيد مصطفي پژم سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد

طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سید مصطفی پژم به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد طی نامه ای ازحمات آقاي علي اصغر فاني در سمت مديركل سابق حراست دانشگاه  نیز قدرداني کرد.

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
خانم محبوبه نخعی مقدم به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه و دکتر سعیده ظفر نژاد به مدت دو سال به عنوان معاون   گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه وآقای دکترمجید قشونی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای مهدی آذر نوش در مدت تصدی مدیریت گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی ومهندسی، آقای دکترعلی نعمتی در مدت تصدی مدیریت گروه بیوشیمی – بیو فیزیک دانشکده علوم پایه و دکتر مریم طهرانی پور در مدت تصدی مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102