1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد مهدی امینی به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی مجتمع بین الملل گلبهار، آقای دکتر حمید شیرازی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه عمران دانشکده فنی مهندسی، آقای قاسم عارفی جمال به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی ، آقای سیامک کردستانی به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره بودجه و آقای سید حسن کاظمی به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای محمود سلطانی در مدت تصدی مدیریت  گروه تربیت بدنی مجتمع بین الملل  گلبهار و آقای دکتر جواد علامتیان در مدت تصدی مدیریت گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب- اعضای شوراِی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
خانم مهندس ازاد آژیر معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ، آقای اکبر امینی معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی، آقای دکتر جواد بهارآرا رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، آقای سعید محمودی مدیر کل امور مالی و ذیحسابی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آقای محسن علیزاده رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت یکسال به عنوان اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند. همچنین آقای جاوید نوبخت به مدت دوسال به عنوان مدیر مرکز رشد و دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

انتصاب- تشکر و قدردانی - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر احسان ارمز به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آمار دانشکده علوم پایه، خانم دکتر سارا رستگاری به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی بیمارستان آریا، آقای دکترامیر مقدم به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات خانم دکتر انیس ایرانمنش در مدت تصدی مدیر گروه آمار دانشکده علوم پایه و  خانم دكتر نوشین بابا پورعلی آبادی در مدت تصدی معاونت آموزشی بیمارستان آریا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكترمحمد علی احمدیان به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه جغرافیا واحد مشهد ابقاء شد .

تشکر و قدردانی

 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر سیعد خیاط مقدم در مدت تصدی ریاست دانشکده حسابداری و مدیریت، آقای برزین امینیان در مدت تصدی مدیریت گروه طراحی صنعتی و نقاشی دانشکده هنر ومعماری، آقاي مهندس علی اکبر سروری درمدت تصدی مدیریت گروه اقتصاد کشاوری مجتمع بین الملل گلبهار، آقای مهندس محمد حبشی در مدت تصدی مدیریت گروه ساخت و تولید و صنایع فلزی مجتمع بین الملل گلبهار، دکتر مهرداد جلالی در مدت تصدی مدیریت گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، دکتر احمد فولادیان در مدت تصدی معاونت دانشکده الهیات،آقای دکتر حمید عرفانیان خانزاد در مدت تصدی مدیریت گروه مدیریت دولتی، آقای دکتر اسماعیل خیر خواه در مدت تصدی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر احسان درری جبروتی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه معماری مجتمع بین الملل گلبهار، آقاي مهندس مجتبی عسگری به مدت یکسال به عنوان مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آقاي دکتر مسعود طاهری لاری به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت، خانم نگین خوشبختی به مدت دو سال به  عنوان مدیر گروه طراحی صنعتی و نقاشی دانشکده هنر ومعماری،آقای دکتر مسعود نیازی ترشیز به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، آقای دکتر سید حسین کنعانی به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده الهیات، آقای دکتر غلامرضا عنایتی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت،دکتر محمد رضا ذبیحی به مدت دوسال به عنوان معاون دانشکده حسابداری و مدیریت، دکتر حسن رضائی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری ، آقای دکتر پیمان باشی شهابی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه تاسیسات (ساخت و تولید و صنایع فلزی و انرژی های نوین فناوری) مجتمع بین الملل گلبهار  منصوب شدند .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر مجيد مير صدرايي  عضو هيات علمي گروه آموزشي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به استادي ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 با ابلاغ دکتر میرزاده
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر طاهره عظيم زاده طهراني استاديارگروه آموزشی «تاريخ و تمدن ملل اسلامي» و دکتر مهناز خانه گير استادیار گروه آموزشی «رياضي محض»  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر عباس شيخ الاسلامي دانشیار گروه آموزشی «حقوق جزا و جرم شناسي» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

با ابلاغ دکتر میرزاده
سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر حسین پیمانی زاد دانشیار گروه آموزشی «تربیت بدنی و علوم ورزشی» و دکتر علی نعمتی استادیار گروه آموزشی «فیزیولوژی جانوری»  و دکتر هادی قنبر زاده دربان استادیار گروه آموزشی «جغرافیای طبیعی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه
سركار خانم سارا رستگاري عضو محترم هيات علمي به سمت معاون آموزشي بيمارستان آريا انتصاب و از زحمات سركار خانم دكتر نوشين باباپور تقدير شد .

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي احكامي از سوي معاون اداري ومالي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای علي ابهري به عنوان رييس اداره پذيرش و ثبت نام و آقاي حميد رضا هزاره به عنوان رييس اداره آموزش دانشكده فني و مهندسي منصوب شدند .
همچنین از زحمات آقاي عبداله قاليشويان در مدت تصدی ايشان درپست رييس اداره آموزش دانشكده مهندسي قدردانی شد.

دكتر محمد تقي منشى طوسى معاون ادارى مالى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان  معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر سيد مسلم سيد الحسينى معاون عمرانى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر سيد مسلم سيد الحسيني بعنوان معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئيس، آقاي دكتر سيد  احسان رضوي به مدت دوسال به دبير، آقاي دكتر محمود حسني و آقاي دكتر احمد جوانشيري به مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند . همچنين آقاي برزين امينيان حيدري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه نقاشي دانشكده هنر ومعماري و آقاي عبداله حسين زاده به مدت دو سال به عنوان مدير گروه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي جواد زاهدي در مدت تصدي مديريت  گروه دانشكده حسابداري و مديريت وسركار خانم روشنك نشاط در مدت تصدي مديريت گروه نقاشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي محمد حسن بداغي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه علوم اجتماعي و مطالعات خانواده ، سركارخانم الهام فريبرزي به مدت دوسال به عنوان مدير گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي) ، آقاي دكتر وحيد نجاتي  به مدت يكسال به عنوان مدير گروه مكانيك دانشكده فني و مهندسي ، آقاي دكتر علي نعمتي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه بيو شيمي و بيوفيزيك دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر وحيد احمدي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري و آقاي دكتر حسن رضائي به مدت يكسال معاون گروه معماري دانشكده هنر ومعماري دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر افشين توسلي فرشه در مدت تصدي مدير گروه فضاي سبز مجتمع آموزشي بين الملل گلبهارو آقاي دكتر ايمان زحمتكش  در مدت تصدي مديريت گروه مكانيك دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد مهدي خليل زاده درمدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي باليني ، آقاي دكتر فرامرز فيروزي در مدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي – بيو مكانيك، آقاي مهندس منصور بقائيان در مدت تصدي مديريت مكانيك خودرو دانشكده فني مهندسي ، آقاي دكتر جمشيد خان چمني در مدت تصدي مديريت گروه بيوشيمي و بيو فيزيك دانشكده علوم پايه و آقاي سيد جليل فاني در مدت تصدي مديريت گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي)  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد

انتصاب - تشكر و قدردانى - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر مهدي پردل به مدت دوسال به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر محسن محمود روشن ضمير به مدت يكسال به عنوان مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، دكتر آذرنوش جعفري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه پژوهشي دانشكده علوم پايه ، خانم دكتر هانيه هژيرالساداتي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه حقوق مجتمع آموزشي بين الملل گلبهار، آقاي دكتر مهرداد جلالي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  دكتر محمد رضا قاضي زاده به عنوان مشاوره حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقای دكتر محمد رضا بزرگمهر در مدت تصدی مديريت گروه شيمي دانشكده علوم پايه و خانم دكتر معصومه بماني نائيني در مدت تصدي مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، آقاي دكتر ابوالقاسم داود نيا در مدت تصدي مديريت پژوهشي دانشكده علوم پايه، آقاي دكتر فرزاد تشتريان درمدت تصدي مديريت گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  آقاي محمد صفا كيش در مدت تصدي مشاورحقوقي  دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكتر رضا صدرآبادي حقيقي به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه كشاورزي مجتمع بين الملل گلبهار واحد مشهد ابقاء شد .

انتصابات -95

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود حق خواه به عنوان مدير اتاق فكر ، مصطفي شريفي فر به عنوان  رييس اداره حفاظت فيزيكي و عليرضا حري به عنوان رييس اداره تغذيه و سلف سرويس  و هادي ناصري فر به عنوان رييس اداره امور عمومي دانشگاه منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر محسن طبسي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دكتر رضا ميرزايي در مدت تصدی مديريت گروه معماري دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22